• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Disclaimer voor gameland-groningen.nl
 
Gameland-Groningen (Kamer van Koophandel: 68206666), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot gameland-groningen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Gameland-Groningen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Gameland-Groningen spant zich in om de inhoud van gameland-groningen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op gameland-groningen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Gameland-Groningen.Voor op gameland-groningen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gameland-Groningen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gameland-Groningen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gameland-Groningen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.